Єдина Країна! Единая Страна!
Полипластик
RU   UA
     
Забули пароль? -->
Вхід         Реєстрація
Прайс-листи Акції Продукція Документація Філіали Про нас

Популярні статті

Розрахунок на міцність труб "КОРСІС", "КОРСІС ПЛЮС" і гладких ПЕ труб.

20 Лютого 2011г.

На сайті представлена демо-версія програми "Статичний розрахунок на міцність безнапірних каналізаційних трубопроводів ...." За допомогою представленої версії програми Ви можете самостійно провести розрахунок на міцність безнапірних каналізаційних трубопроводів з труб «КОРСІС» Dn = 315 мм SN 4 і SN 8.

Для виконання розрахунк Вашого трубопроводу Вам необхідно заповнити невеликий опитувальний лист і відправити його нашим фахівцям. Так само за Вашим бажанням, на підставі Вашого опитувального листа, ми можемо виконати розрахунок Вашого трубопроводу за допомогою німецької ліцензійної програми ATV 127.

Статичний розрахунок ATV 127 заснований на стандарті ATV-DVWK-A 127 "Статичні розрахунки для каналізаційних каналів і трубопроводів", розробленому робочою групою експертної комісії німецького об'єднання з проблем водного господарства, стічних вод.Третє видання виявилося корисним для статичної оцінки підземних каналізаційних каналів і трубопроводів і знайшло міжнародне визнання.

Внаслідок появи нових знань в області статики труб (випробування, порівняння з методом кінцевих елементів, європейська стандартизація і т.д.), а також зважаючи на розробки нових трубопровідних конструкцій (наприклад, труб з профільованою стінкою), з'явилася необхідність доопрацювання різних розділів інструкцій, узагальнених в даному, третьому виданні нормативної документації стандарту ATV-DVWK-А 127.

Даний розрахунок враховує найбільш повний ряд коефіцієнтів і навантажень, що діють на трубу в процесі її експлуатації (розподіл навантажень, розподіл тиску по периметру труби, поперечна сила, напруга та інші).

Фахівці нашого відділу на підставі заповненого опитувального листа готові провести даний розрахунок для Вашого трубопроводу абсолютно БЕЗКОШТОВНО.

Разом з тим нагадуємо Вам, що даний стандарт - важливе, але не єдине джерело відомостей, необхідних для прийняття кваліфікованого рішення і носить рекомендаційний характер.

Завантажити програму.


Опис роботи програми для статичного розрахунку на міцність безнапірних каналізаційних трубопроводів з труб «КОРСІС», «КОРСІС ПЛЮС» і гладких ПЕ труб за ДСТУ 18599-2001 відповідно до методики, представленої в СП 40-102-2000 (Додаток Д). 

Основна частина програми знаходиться на аркуші «Розрахунок» і складається з трьох основних розділів: 
1. Вихідні дані. 
Поля для введення вихідних даних відмічені зеленим кольором. Введення даних здійснюється у відповідні комірки в стовпці «Значення» у вказаних праворуч одиницях виміру. 
2. Міцнісний розрахунок. 
Поля розрахункової частини програми відмічені синім кольором. Результат обчислень відображається у відповідних комірках в стовпці «Значення» у відповідних одиницях виміру. 
3. Результати розрахунку. 
Відображаються в трьох нижніх комірках, зазначених світло-коричневим кольором, і несуть інформацію про придатність до застосування обраної труби для обраних умов прокладання. 
На інших аркушах розташовуються таблиці з вихідними даними, а також додатковими розрахунками окремих величин, результати яких 
автоматично передаються в основне тіло програми, не вимагаючи повторного введення. Назви аркушів відповідають назвам розділів вихідних даних або конкретних розрахункових величин.

У стовпці «Значення» у деяких комірках є спливаючі примітки, що містять інформацію про те, яким чином виробляється введення або розрахунок даної величини, або ж містять рекомендації з подальшого ведення розрахунків. Такі комірки відмічені червоним трикутником в правому верхньому куті. Для появи спливаючого коментарів необхідно навести курсор на дану комірку.

В комірках, позначених синім кольором на будь-якому з листів програми, містяться математичні та логічні формули, зміна яких неминуче призведе до некоректної роботи програми. Тому настійно НЕ рекомендується вносити зміни в дані формули, а 
також видаляти їх або вводити замість них числові або будь-які інші значення.

У комірки, відмічені зеленим кольором, рекомендується вносити тільки ті вихідні дані, які містяться в таблицях на відповідних 
аркушах. Винятком є лист з характеристиками грунту засипки, так як найбільш об'єктивними в цьому випадку є дані отримані з інженерно-геологічних вишукувань і лабораторним або польовим випробуванням грунтів. 

Порядок проведення розрахунків: 

1. Введення вихідних даних. 
1.1. Розділ «Труба». 
- Звертаємося до листу «Труба» 
- По внутрішньому діаметру, попередньо визначеним гідравлічним розрахунком, вибираємо трубу з найменшим класом кільцевої жорсткості (SN) або найбільшим стандартним розмірним відношенням (SDR) 
- Заносимо вихідні дані з обраної трубі у відповідні комірки розділу «Труба» на аркуші «Розрахунок» 
1.2. Розділ «Матеріал труби». 
- Звертаємося до листу «Матеріал труби» 
- Заносимо вихідні дані з обраної трубі у відповідні комірки розділу «Матеріал труби» на аркуші «Розрахунок». Рекомендується вихідні дані цього розділу залишати незмінними для більш швидкого введення даних. 
1.3. Розділ «Грунт». 
- Звертаємося до листу «Грунт» 
- Читаємо коментарі до вибору грунту засипки і вивчаємо схему засипки труби 
- За питому вагу грунту засипки траншеї слід прийняти питому вагу місцевого грунту. Якщо ж засипка насипним грунтом здійснюється до верху траншеї, то за питому вагу грунту засипки траншеї слід прийняти питому вагу насипного грунту відповідно. 
- За коефіцієнт ущільнення слід прийняти значення коефіцієнта ущільнення пазух траншеї (зона 3 на схемі). Значення коефіцієнта ущільнення рекомендується вибирати з діапазону 0,92 ... 0,98 залежно від умов прокладання та експлуатації трубопроводу 
- Вибираємо значення модулю деформації насипного грунту в пазухах траншеї 
- Звертаємося до листу «Розрахунок» 
- Вводимо отримані значення питомої ваги грунту і модулю деформації грунту в пазухах траншеї у відповідні комірки 
- Вводимо значення глибини закладення до верху трубопроводу (визначається по проекту). При цьому значення глибини закладення до осі трубопроводу розраховується автоматично. 
- Вводимо значення висоти грунтових вод над верхом труби (визначається гідрогеологічними дослідженнями на об'єкті). У разі, якщо грунтові води відсутні або їх рівень нижче верху труби, слід ввести 0.
1.4. Розділ «Коефіцієнти». 
- Звертаємося до листу «Коефіцієнти» 
- Читаємо коментарі в правому стовпчику таблиці і вибираємо відповідні значення коефіцієнтів 
- Заносимо обрані значення коефіцієнтів у відповідні комірки розділу «Коефіцієнти» на аркуші «Розрахунок» 
ВВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ВИХІДНИХ ДАНИХ ЗАВЕРШЕНО! 
2. Розрахунок. 
Велика частина проміжних розрахункових величин розраховується автоматично. Виняток становлять «Навантаження від транспорту» та «Відносне вкорочення вертикального діаметра в процесі складування і монтажу». 
2.1. Розрахунок навантаження від транспорту. 
- Звертаємося до листу «Навантаження від транспорту» 
- У верхній таблиці з вихідними даними вибираємо тип передбачуваного транспортного навантаження 
- У таблиці розрахунків вводимо число N з таблиці вихідних даних, відповідне обраному типу транспортного навантаження. 
- Всі необхідні для розрахунку величини будуть підраховані автоматично. 
Отримане значення транспортного навантаження буде передано в основну частину програми (лист «Розрахунок») автоматично.
2.2. Вибір значення відносного вкорочення вертикального діаметру в процесі складування і монтажу. 
- Звертаємося до листу «Відносне вкорочення діаметра» 
- По поточному значенню короткочасної кільцевої жорсткості Go, яке передано з основної частини програми на даний лист, і вибраному значенню коефіцієнта ущільнення Ку вибираємо значення шуканої величини 
- Вибране значення вводимо в зазначену комірку 
- Введене значення буде передано в основну частину програми (лист «Розрахунок») автоматично 
2.3. Відносне вкорочення вертикального діаметру труби в грунті. 
- Звертаємося до листу «Розрахунок» 
- Дивимося значення відносного вкорочення вертикального діаметру труби в грунті 
- Якщо це значення менше 0,06, то в комірці праворуч з'являється запис «ОК!». Це означає, що ступінь овалізаціі труби не перевищує допустимої (5-6%) і труба придатна для експлуатації в обраних умовах. Якщо ж це значення більше 0,06, то в комірці праворуч з'являється запис «<<< див.примітку!». У цьому випадку читаємо спливаючу примітку у стовпці «Значення» і слідуємо ії вказівок, а саме: вибираємо трубу з більшим SN чи меншим SDR, залежно від типу використовуваної труби, або ж вибираємо грунт засипки з більш високим модулем деформації. 
РОЗРАХУНОК ЗАВЕРШЕНО! 
3. Результати. 
Результат розрахунку складається із сукупності виконання або невиконання умов міцності труби і стійкості оболонки труби до зовнішніх навантажень. У разі якщо обидві ці умови виконуються, то в розділі «Результати розрахунку» з'являється запис «Труба підходить для 
обраних умов прокладання». Якщо ж хоча б одна з даних умов не виконується, то в розділі «Результати розрахунку» з'являється запис «Труба НЕ підходить для обраних умов прокладання». У цьому випадку читаємо спливаючу примітку у стовпці «Значення» у відповідних комірках і слідуємо їх вказівками, а саме: 
- У разі невиконання умови міцності рекомендується вибрати трубу з більш високим класом кільцевої жорсткості чи меншим SDR 
- У разі невиконання умови стійкості рекомендується вибрати грунт засипки пазух траншеї з більш високим модулем деформації 
ВІТАЄМО! ВИ підібрати необхідний ВАМ ТРУБУ!


Завантажити програму.Знайшли помилку? Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter.
Знайшли помилку?
Виділіть мишкою текст, і натисніть Ctrl + Enter
Виділений текст
Коментар