Єдина Країна! Единая Страна!
Полипластик
RU   UA
     
Забыли пароль? -->
Вход         Регистрация
Прайс-листы Акции Продукция Документация Филиалы О нас

ДСТУ Б В.2.5-32:2007"Трубы безнапорные из полипропилена, полиэтилена, непластифицируемого поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации домов и сооружений и кабельной канализации. Технические условия"

Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди
ТРУБИ БЕЗНАПІРНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ, ПОЛІЕТИЛЕНУ, НЕПЛАСТИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ ТА ФАСОННІ ВИРОБИ ДО НИХ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-32:2007

 

Київ 2007
Міністерство регіонального розвитку
та будівництва УкраїниПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Державне підприємство «ЦентрСЕПРОтепломережа»
РОЗРОБНИКИ: В. Мартинов, Б. Морозов, В. Семенець, О. Семенець (керівник розробки)
ЗА УЧАСТІ: Асоціація виробників та будівельників полімерних трубопроводів.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Украї-ни від «26» березня 2007 р. № 95 та наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від «3» вересня 2007 р. № 173.

Стандарт відповідає ISO 265-1: 1988 Pipes and fittings of plastics materials – Fittings for do-mestic and industrial waste pipes – basic dimensions: Metric series – Part 1: Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) (Труби та деталі з'єднувальні з полімерних матеріалів – Деталі з'єднувальні для труб внутрішньої каналізації – основні розміри: Метричний ряд – Частина 1: Непластифікований полівінілхлорид (ПВХ – Н)) у частині додатку Г «Правила розрахунку лінійних розмірів фасонних виробів»;

EN 744: 1995 Thermoplastics pipes. Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method (Труби з термопластів. Метод тестування на стійкість до дії зовнішніх ударів рівно-мірно розподілених по периметру) у частині розділу «Методи контролювання» (п. 10.4);

ISO 9969:1994 Thermoplastics pipes – Determination of ring stiffness (Труби з термопластів. Ви-значення кільцевої жорсткості) у частині розділу «Методи контролювання» (п. 10.12).

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)
Переклад з англійської (en)

Стандарт у частинах «Основні параметри та розміри», «Технічні вимоги» та «Методи конт-ролювання» відповідає EN 1401-1:1999 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Unplasticized polyvinil chloride (PVC-U) – Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system (Пластмасові трубопроводи для безнапірних підземних дренажних та каналізаційних систем – Трубопроводи з непластифікованого полівінілхлориду (НХПВХ) – Частина 1: Технічні характеристики труб, арматури та системи);

EN 13244-2: 2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) –Part 2: Pipes (Пластмасові трубопро-води напірні для підземних та зовнішніх систем загального призначення, дренажу та каналізації – Поліетилен (ПЕ) – Частина 2: Труби);

DIN EN 1852-1: 1998 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewer-age – Polypropylene (PP) – Part 1: Specification for pipes, fittings and system (Пластмасові трубопро-води для безнапірного підземного дренажу та каналізації – Поліпропілен (ПП) – Частина 1: Спе-цифікація труб, деталей з'єднувальних та системи);

EN 13244 –1: 2003 Plastics piping systems for buried and above-ground presser systems for water for general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) –Part 1: General (Системи труб із пла-стмаси для підземних та надземних напірних систем водопостачання, дренажу та каналізації – По-ліетилен (ПЕ) – Частина 1: Загальні вимоги)

Ступінь відповідності – нееквівалентний (NEQ)
Переклад з англійської (en)

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.2.5-32:2007"Трубы безнапорные из полипропилена, полиэтилена, непластифицируемого поливинилхлорида и фасонные изделия к ним для внешних сетей канализации домов и сооружений и кабельной канализации. Технические условия" Скачать

Нашли ошибку? Выделите мышкой текст, и нажмите Ctrl + Enter.
Нашли ошибку?
Выделите мышкой текст, и нажмите Ctrl + Enter
Выделенный текст
Комментарий